STIMAŢI PRIETENI ȘI FRAŢI,

Biserica Penticostală Română din Perth – Western Australia, a fost înfiinţată în anul 1986, când primii credinciosi penticostali Români ce sosiseră pe aceste meleaguri ale Australiei, au hotărât să se adune împreună pentru rugăciune si închinare si desigur cu dorinţa de a forma o biserică Românească. Inregistrarea oficială a Bisericii Penticostale Române din Perth s-a făcut în anul 1989.

Astăzi, prin ajutorul lui Dumnezeu, Biserica Penticostală Romană din Perth, numără, împreună cu tinerii si copiii bisericii, peste 550 de persoane, fiind în prezent cea mai mare Biserica Penticostala Romană din Australia. Scopul Bisericii Penticostale Române din Perth este glorificarea lui Dumnezeu în cadrul întâlnirilor noastre si promovarea în cadrul comunitaţii Românesti din Western Australia a mesajului Evangheliei, a mesajului salvării oamenilor din păcatele lor, prin jertfa mântuitoare a Domnului Isus de la Calvar.

Biserica Penticostală Romană din Perth, oferă cu toată dragostea, un loc potrivit pentru toţi Românii din Perth si din Western Australia, un loc de rugăciune, un loc de inchinare, un loc de glorificare a lui Dumnezeu prin cântecele frumoase în limba noastră românească, cântece înterpretate de formatiile vocale si instrumentale ale bisericii -corul bisericii,  corurile de tineri si de copii ai bisericii,  orchestra si grupurile de laudă si închinare ale bisericii – toate instruite cu multă dragoste, daruire  si dedicare de frati si surori, intr-un mod absolut profesional.

Mărturisirea de Credintă a Bisericii Penticostale Române din Perth, este similară cu cea a tuturor Bisericilor Evanghelice, în mod special cu cea a Bisericii Penticostale din tară din care noi provenim, având desigur particularităti specifice tării în care noi trăim acum – Australia.

De asemenea pentru ca Biserica noastră să poată functiona în conformitate cu rânduielile si legile tării în care noi trăim, aceasta dispune de un Statut de Organizare si Functionare al Bisericii si de un Regulament de Organizare al Alegerilor pentru Organele de Conducere ale Bisericii, respectiv Bordul de Conducere al Bisericii si Comisia de Cenzori. In conformitate cu prevederile Statutului de Organizare si Functionare al Bisericii Penticostale Române din Perth, în fata autoritătilor tării în care noi trăim,  Adunarea Generală a Membrilor Bisericii noastre, este organul suprem de conducere, reprezentată de Bordul de Conducere al Bisericii.

In concluzie, Biserica Penticostală Romană din Perth, există si functionează cu scopul suprem de a transmite tuturor oamenilor porunca,  si în acelasi timp dorinta lui Dumnezeu, ca toti oamenii să vină la El si să se pocăiască, pentru că El a iubit atat de mult intreaga lume, incât l-a trimis în lumea noastră pe singurul lui Fiu- Domnul si Mântuitorul Lumii – Isus Hristos, pentru-că oricine va crede în El, să nu piară ci să aibă viată vesnică (Ioan 3:16).